RTG informacja

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dental Garden Elżbieta Klorek-Krug

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/ – Zezwolenie nr 171/2015; aparat CS 2200
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS – Deczyzja nr 170/2015
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia …——…na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego/ w przypadku aparatu do zdjęć wewnątrzustnych – nie dotyczy/

 

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.03.2021r. do 28.02.2022r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: <0,1 mSv (podać wartość)
  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy(od….—…do…..—–…..) zmierzona dawka efektywna wyniosła: (nie dotyczy) (podać wartość)

 

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych (nie dotyczy) (podać wartość)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

*pomiary dozymetryczne: do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba

 

  Lek. Stom. Elżbieta Klorek – Krug

(Kierownik jednostki organizacyjnej)