SŁOWNIK

Słownik pojęć stomatologicznych

ALGINAT to masa wykorzystywana w protetyce oraz ortodoncji. Służy ona do pobierania wycisków zębowych, na podstawie których tworzone są aparaty ortodontyczne oraz protezy.

DIASTEMA to naukowa nazwa, będąca określeniem przerwy pomiędzy zębami, a dokładniej między górnymi jedynkami. W zależności od przyczyny jej powstania, wyróżnia się kilka sposobów jej leczenia, z których każdy prowadzi do pozbycia się nieestetycznej luki.

EKSTRAKCJA ZĘBA to inaczej jego usunięcie, tzw. wyrwanie zęba z zębodołu, w którym się znajduje. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, przy użyciu właściwych instrumentów stomatologicznych i z zachowaniem należytej higieny.

ENDODONCJA to dziedzina stomatologii zajmująca się leczeniem zębów, których miazga (miękka tkanka wewnątrz zęba) uległa uszkodzeniu lub infekcji. W ramach endodoncji przeprowadza się zabiegi takie jak leczenie kanałowe, czyli usuwanie chorej tkanki z kanałów zęba i ich zapełnienie materiałem wypełniającym.

GERMEKTOMIA to zabieg chirurgiczny, polegający na usunięciu zawiązka tzw. zęba mądrości, czyli „ósemki”. Najczęściej zabieg ten wykonywany jest w ramach zaleceń ortodontycznych, w wyniku tłoczenia się kilku zębów w jednym miejscu.

IMPLANTOLOGIA to dziedzina stomatologii zajmująca się wszczepianiem implantów zębowych w celu odbudowy brakujących zębów. Implanty stomatologiczne są umieszczane w kości szczęki lub żuchwy, a następnie na nich mocuje się koronę zęba lub protezę.

KORONA to sztuczna nakładka w kształcie zęba, stosowana w celu odbudowy zniszczonego zęba. Wykonana jest z różnych materiałów, takich jak porcelana, złoto lub kompozyty.

ORTODONCJA to dziedzina stomatologii zajmująca się diagnozowaniem i korygowaniem wad zgryzu oraz nieprawidłowego ustawienia zębów i szczęki. Do najczęściej stosowanych aparatów ortodontycznych należą stałe aparaty metalowe, aparaty porcelanowe, a także niewidoczne aparaty typu Invisalign.

PLOMBA to materiał stosowany w stomatologii w celu uzupełnienia ubytku w zębie, zwykle wykonany z żywicy lub amalgamatu.

PROTETYKA to dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową braków zębowych przy użyciu protez. Protetyka stomatologiczna dzieli się na protezy ruchome i stałe, które zastępują jeden lub więcej zębów.

RTG PANTOMOGRAFICZNE to panoramiczne zdjęcia całej szczęki i żuchwy. Dzięki niemu stomatolog może skutecznie zaplanować Twoje leczenie. Na zdjęciu RTG widać bowiem nie tylko układ zębów i korzeni zębowych ale także choroby, których Ty jeszcze nie odczuwasz ponieważ nie towarzyszą im żadne dolegliwości bólowe.