POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem powierzonych nam przez Państwa danych osobowych jest Prywatna Praktyka Stomatologiczna Dental Garden Elżbieta Klorek–Krug, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 195 B, nr tel. 601686037, REGON 090118295, którego reprezentuje lek. stom. Elżbieta Klorek-Krug,

2) Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym, będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi lub skontaktowania się w sprawie określonej w sformułowanym przez Państwa pytaniu.

3) Państwa dane nie będą powierzane innym odbiorcom, do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

4) Państwa dane zawarte w formularzu będą przetwarzane do dnia ustalonej wizyty. W przypadku jej nieustalenia zostaną usunięte np. w ciągu 14 dni od daty udzielenia odpowiedzi lub kontaktu.

5) Ma Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych.

6) Ma Pan / Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7) Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku stwierdzenia, że podane dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016r.

8) Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie uniemożliwia udzielenie odpowiedzi lub brak możliwości skontaktowania się.

9) Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany wobec przekazanych danych osobowych, w tym nie podejmuje profilowania.

Administrator Elżbieta Klorek-Krug